De Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit enthousiaste, actieve ouders die zich betrokken voelen bij de school. Zij werken in een gezellige sfeer en met wederzijds respect. De oudercommissie organiseert binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet direct te maken hebben met het lesgeven maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen. Daarnaast is de oudercommissie een aanspreekpunt voor ouders en behartigt zij de belangen van de ouders en leerlingen.

De oudercommissie denkt met het schoolteam mee over activiteiten en is druk met het organiseren en uitvoeren hiervan. Hierbij doet de ouderraad een beroep op andere ouders die dan hun steentje kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door de school te versieren, iets te bakken, te knutselen en het organiseren van het Ramadanfeest en Offerfeest.

De oudercommissie wordt vertegenwoordigd:

mevr. Karima
mevr. Assma
mevr. Joyce
mevr. Yasmina